Anioły kabały - Yeiazel (40)
Anioły kabały: Yeiazel
Należy do Chóru: Moce


Czas panowania:
Dzień (Anioł Słoneczny): 16 lutego (Wodnik: 27/28°). 30 kwietnia (Byk: 9/10°). 14 lipca (Rak: 21/22°). 27 września (Waga: 3/4°), 8 grudnia (Strzelec: 15/16°)

5 dni (Anioł Wcieleniowy): 9.10-13.10 (Waga: 15°-19°59')
Czas (Anioł Godzinowy): 13:01 -13:20

Odpowiada karcie Tarota: Dwójka Mieczy

Związek z planetami:
Planety : Mars / Księżyc

Kwintesencja: Działać z łagodnością

Charakterystyka ogólna Anioła:

Pocieszenie, wzmocnienie i radość. Pisarz Boga. Bóg, który cieszy

Yeiazel jest obdarzony przydomkiem "Bóg Sprawiający Radość". Jako Anioł Opiekun wymaga panowania nad emocjonalnością poprzez naszą własną wolę. Przestaniemy wówczas być więźniami naszych stanów emocjonalnych. Wspiera w walce przeciwko ciemnym siłom, na zewnątrz nas. Wcześniej jednak musimy pokonać je w naszym wnętrzu. Przynosi siłę konkretyzowania naszych działań, naszej woli w momencie, gdy angażujemy się na Drodze Wojownika Światła. Uczy pracować nad naszą energią życiową, nad naszym Chi, uruchamiając je poprzez właściwą i regularną działalność. Uczy również cnoty uruchamiania energii. Przynosi swe nauczanie wszystkim praktykującym wewnętrzne style orientalnych szkół, takich jak Tai Chi Chuan lub Chi Kung. Pomaga odnaleźć w nich element równowagi i pokierować energią z pożytkiem dla fizycznego i intelektualnego potencjału. Jest wyzwolicielem, daje wolność więźniom, uwalnia od tyranii, opresji, wszelkich wrogów. Opiekuje się drukiem i książkami. Jego podopieczni to pisarze, artyści. Są utalentowani, o wielkiej wyobraźni, zmyśle obserwacji i analizy. Ujmują wdziękiem osobistym, lubiani w każdym towarzystwie Mają naturalną łatwość komunikowania się, rysowania, pisania. Urodzonych w dniach swojego panowania Yeiazel obdarza jasnością myślenia, siłą woli. kreatywnością Sprzyja wyjściu z żałoby i żalu po stracie. Pozwala wyzwolić się z nałogów, takich jak narkomania, palenie, alkoholizm. Uwalnia od lęku. słabości, strachu przed walką dobra ze złem

W negatywnych aspektach odpowiada za wszystkie złe cechy ciała i duszy, wynikające z braku energii lub zaburzeń jej przepływu Rządzi mrocznymi bytami, szukającymi bezbronnego celu dla ich agresji i tymi, którzy unikają towarzystwa Rozwija tyranię, przemoc, nałogi

Blaski i cierne dywrnacji

(blaski dotyczą aspektów pozytywnych a cienie negatywnych)

Yeiazel, Wspieranie. Radość, przynosi natychmiastowe polepszenie i pokrzepienie, gdyż twoja walka musi skończyć się zwycięstwem. Powód do radości. Wyzdrowienie. Odzyskanie pełnej formy. Nowy okres, w którym nie ma opozycji. Nie ma wrogów. Odrzucenie niektórych przekonań bądź uczuć, które wiążą z kimś lub z czymś. Modlitwy zostaną wysłuchane. Pisanie książek: beletrystyki lub pamiętników, historii własnych doświadczeń, wydawca znajdzie się łatwo. Wyrażanie wizji świata poprzez sztukę. Kształcenie umysłu za pomocą książki, sztuki. Odnowa, reperacja, nowa kreacja. Uwolnienie uwięzionego, przetrzymywanego. Bardzo ważne zmiany. List, który wyjaśnia wszystko, wyraża dotąd niewypowiedziane.
W cieniach wskazuje na chorobę i możliwość śmierci. Czarne, pesymistyczne myśli; należy je zmienić. Autodestrukcja. Samookaleczenie się. melancholia, depresja lub krzywda powodująca poczucie winy i autoagresję W skrajnych przypadkach choroba z autoagresji (autoimmunologiczna) Tendencja ucieczki od społeczeństwa Jakieś przedsiębiorstwo (przedsięwzięcie) chyli się ku ruinie; będzie mogło się utrzymać jedynie przez generalną reorganizację. Ciemna przyszłość może się zmienić, jeśli rozpocznie się naprawa. Czyjaś śmierć, także jakiegoś przedsiębiorstwa, projektu. Żal króluje. Zło poszerza swoje imperium. Opozycja trwa. Triumf wrogów. Tendencja do pisania tekstów inspirowanych przez siły Otchłani. Czarna powieść.