Imię Anioła: Yeiayel
Należy do Chóru: Trony


Czas panowania:
Dzień (Anioł Słoneczny): 30 stycznia (Wodnik: 9/10°), 11 kwietnia w godz. 12:01-24.00 (Baran: 21/22°), 12 kwietnia (Baran: 21/22°). 25 czerwca (Rak: 3/4°). 8 września (Panna: 15/16°). 20 listopada (Skorpion: 27/28°)

5 dni (Anioł Wcieleniowy) 7.07- 11.07 (Rak: 15°- 19°59')
Czas (Anioł Godzinowy): 7:01 - 7:20

Odpowiada karcie Tarota: Dwójka Kielichów

Związek z planetami:
Planety: Saturn / Wenus

Kwintesencja: Wywiązywać się z tego, czego się podejmujemy z miłością i współczuciem

Charakterystyka ogólna Anioła:

Sława, Prawa strona Boga, Cień Boga

Yeiayel nosi przydomek "Boskie Prawo". Pragnie byśmy umieli znaleźć właściwą drogę w naszym życiu uczuciowym umiejętnie stosując rozróżnianie. Pomaga zrozumieć i wyzwolić się z Karmy, zarówno uczuciowej, jak i dotyczącej związków. Sprawuje władzę nad podróżami morskimi, chroni przed utonięciem, rozbiciem statku. Urodzeni w dniach panowania Yeiayela mogą być podróżnikami, biznesmenami, dyplomatami, marynarzami, filantropami, politykami bądź intelektualistami czy handlowcami. Są zwolennikami osobistej niezależności i wolności. Działają odważnie, bez ograniczeń. Obdarzeni pracowitością, szczerością, pomysłowi, dokładni i precyzyjni w podejmowanych działaniach Liberalni z dużą dozą wyobraźni, mają poczucie bezpieczeństwa, łatwo przyswajają wiedzę, języki obce. Odnoszą sukcesy w sprawach finansowych. Znakomici negocjatorzy. Jako Anioł Opiekun, wymaga od swoich podopiecznych pracy nad własną, wewnętrzną androgenicznoscią, zrównoważenia i przyswojenia sobie Yin i Yang. Będąc połączony z Boską Matką prosi, by stali się opiekunami Matki-Ziemi i robili wszystko, by harmonia zapanowała na Ziemi. Jako Anioł Przebaczenia przychodzi przypomnieć, że Miłość może unicestwić Karmę. Możemy więc, gdy mamy trudności z prawdziwym przebaczaniem, przywołać go: tchnie w nas ten mały suplement miłości, którego nam brakuje, byśmy mogli to zrobić sami.

W aspekcie negatywnym wspiera piratów, korsarzy. Utrudnia podróże morskie. Preferuje brak wewnętrznej równowagi, sprowadza klęski finansowe. Piętrzy trudności związane z przepracowywaniem Karmy uczuciowej i Karmy związków. Wprowadza fałsz, obłudę, brak pracowitości, niedokładność.

Blaski i cienie dywinacji:

(blaski dotyczą aspektów pozytywnych a cienie negatywnych)

Yeiayel, Sława, przynosi sławę i renomę w danej dziedzinie. Znacząca fortuna w przedsięwzięciach handlowych. Możliwość zostania dyplomatą. Podróże. Nie utonie podczas morskiej wyprawy. Zadziwiające odkrycia. Liberał, filantrop. Ucieczka od dominujących ideologii. Dokładność, inteligencja. Poparcie społeczne.
W cieniach ostrzeżenie przed piractwem. Możliwość popadnięcia w niewolę. Wykorzystanie przez osobę konsultowaną kradzież dzieł, pieniędzy. Nieszczęśliwa podróż morska. Możliwa śmierć przez zatonięcie. Sprzeczne uczucia, wzburzenie. Trzeba jak najszybciej odsunąć się od osoby konsultowanej. Utrata sławy, uznania. Uzurpator, wykorzystujący. Fortuna osiągnięta nielegalnymi środkami. Zyski za wszelką cenę, z wszystkiego, z czego się tylko da.