BytZbiorowy - Forum Ezoteryczne - Najnowsze wpisy - Blogi
Close

Najnowsze wpisy

 1. Księga Wyjścia 2,15

  przez w dniu 01-05-2018 o 10:09 (Instrukcja życia w systemie...)
  "A gdy faraon usłyszał o tym, chciał Mojżesza zabić. Lecz Mojżesz uciekł przed faraonem, udał się do ziemi Midianitów i usiadł przy studni" Czyli, a gdy faraon, wielki dom usłyszał, rodzajem informacji mowę słów o tym, że Mojżesz, wyciągnięty z wody zabił, z gorliwości pozbawił życia nadzorcę egipskiego, który bił jego rodaka, chciał, postanowił Mojżesza zabić, pozbawić życia za pozbawienie życia nadzorcy egipskiego, który bił jego rodaka. Lecz Mojżesz uciekł, opuścił Egipt przez faraona, ...
  Kategorie
  Bez kategorii
 2. Księga Wyjścia 2,14

  przez w dniu 14-04-2018 o 17:20 (Instrukcja życia w systemie...)
  "A ten odpowiedział: Któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami ?, czy zamierzasz mię zabić, tak jak zabiłeś Egipcjanina ? Mojżesz zląkł się i pomyślał: Zapewne sprawa ta wyszła na jaw" Czyli a ten, rodak niewolnik Egipski odpowiedział mową słów: Któż cię, Mojżesza ustanowił, kryteria wyboru dokonanego przez stworzonego człowieka, przełożonym, sprawujący władzę nad grupą ludzi i sędzią, ustanowiony do orzekania w sprawach spornych według człowieka kryterium wartości, nad nami, rodakami ...
  Tagi: grupa, wybory
  Kategorie
  Bez kategorii
 3. Księga Rodzaju 25,24-26

  przez w dniu 10-03-2018 o 14:14 (Instrukcja życia w systemie...)
  Korekta, brak tłumaczenia wersetów 24-26, Księgi Rodzaju 25

  "A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta" Czyli, a gdy nadszedł czas porodu, wyjścia z łona, okazało się, że w jej łonie, rodzaj informacji do poczęcia i rodzenia były bliźnięta, dwa rodzaje informacji chłopców, braci bliźniaków " I wyszedł pierwszy, rudy, cały jak płaszcz włochaty; i nazwano go Ezaw" Czyli, i wyszedł, urodził się pierwszy, pierworodny, rudy cały, proces ...
  Tagi: produkty
  Kategorie
  Bez kategorii
 4. Księga Wyjścia 2,12-13

  przez w dniu 03-03-2018 o 14:58 (Instrukcja życia w systemie...)
  „Rozejrzał się więc dookoła, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku” Czyli, rozejrzał się, popatrzył uważnie percepcją więc dookoła, na wszystkie strony, a widząc, po uważnej percepcji, że nie ma nikogo, ze wszystkich stron zabił Egipcjanina, zamieścił we wszechinformacji, nośnik informacji pozbawienia życia. Dokonany czyn, motywacją gorliwości o rodaka swego, za zadawanie bólu Hebrajczykowi, rodakowi swemu, konsekwencja pozbawienia życia Egipcjanina i ...
  Tagi: życie, ból, zabija
  Kategorie
  Bez kategorii
 5. Księga Wyjścia 2, 11

  przez w dniu 24-02-2018 o 17:11 (Instrukcja życia w systemie...)
  „I zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków” Czyli, i zdarzyło się w tym czasie, życia Mojżesza, gdy Mojżesz, imię według mowy słów córki faraona, mówiąc: Wyciągnęłam, ocaliłam go z wody już dorósł, samodzielna zdolność do zapewnienia sobie wyżywienia, rodzaju informacji mężczyzny, że wyszedł, z pałacu faraona do swoich braci, plemienia ...
  Tagi: praca
  Kategorie
  Bez kategorii
 6. Księga Wyjścia 2,9-10

  przez w dniu 17-02-2018 o 14:17 (Instrukcja życia w systemie...)
  "I rzekła do niej córka faraona: Zabierz to dziecko i wykarm mi je, a ja dam ci należytą zapłatę. Wzięła więc kobieta dziecko i wykarmiła je" Czyli, i rzekła: słowa, dźwięki, wibracje - nośniki mowy słów do niej, matki dziecka, córka faraona, poczęta przez faraona i żonę faraona: Zabierz, odemnie i przenieś do siebie to dziecko, młody rodzaj informacji i wykarm mi je, dostarczaj pokarm dla niego, a ja, córka faraona dam ci, matce dziecka należytą, taka jaką powinna być za wykarmienie ...
  Tagi: mojżesz, wody
  Kategorie
  Bez kategorii
 7. Księga Wyjścia 2,8

  przez w dniu 14-02-2018 o 08:43 (Instrukcja życia w systemie...)
  "I rzekła do niej córka faraona: Idź ! Dziewczyna poszła i zawołała matkę dziecka" Czyli i rzekła: słowa, dźwięki, wibracje - nośniki mowy słów do niej, siostry jego, córka, rodzaj informacji poczęty przez faraona i żonę faraona. Idź !, ukształtowaną funkcjonalnie formą ruchu. Dziewczyna, młody rodzaj informacji - niezamężny poszła, formą ruchu i zawołała, głośne słowa, dźwięki, wibracje - nośniki mowy słów matkę, kobieta, która poczęła, urodziła i karmiła dziecka, młody rodzaj informacji ...
  Tagi: dziewczyna, matka
  Kategorie
  Bez kategorii
 8. Dania śmieszne ciekawostki

  Mieści się od nas dość niedaleko, można się do niej wybrać na wiele dróg - statkiem, samolotem, a nawet samochodem. Jednak nie jest tak zwyczajową destynacją turystyczną, jak inne państwa Starego Kontynentu - dla przykładu Chorwacja, czy Francja. Przede wszystkim z uwagi na ceny - Królestwo Danii jest ogólnie arcykosztownym państwem do wypoczynku gdy chodzi o ferie. Nie zmienia to faktu, że godzi się zaznać ciekawostki o nim.
  Umiarkowana ilość osób jest świadoma, że Dania ma niezliczoną ilość ...
  Kategorie
  Bez kategorii
 9. Księga Wyjścia 2,7

  przez w dniu 13-02-2018 o 08:51 (Instrukcja życia w systemie...)
  "Wtedy siostra jego rzekła do córki faraona: Czy mam pójść i zawołać ci kobietę, mamkę hebrajską, by ci karmiła to dziecko ? " Czyli wtedy siostra, rodzaj informacji poczęty z tego samego mężczyzny i z tej samej kobiety, jego, brata swego poczętego z tego samego mężczyzny i kobiety, rzekła: słowa, dźwięki, wibracje - nośniki mowy słów do córki faraona, rodzaj informacji poczęty przez faraona i żonę faraona: Czy mam pójść, funkcjonalnie ukształtowaną formą ruchu i zawołać, głośne słowa, ...
 10. Księga Wyjścia 2,6

  przez w dniu 13-02-2018 o 08:48 (Instrukcja życia w systemie...)
  "Gdy go otworzyła, zobaczyła dziecko, a był to chłopiec, który płakał. I ulitowała się nad nim, mówiąc: Jest to jedno z dzieci hebrajskich" Czyli gdy go, kosz, produkt z rodzaju informacji otworzyła, wierzch kosza, zobaczyła rodzajem informacji do percepcji, dziecko, młody rodzaj informacji, a był to chłopiec, młody rodzaj informacji z ukształtowanym zewnętrznie rodzajem informacji do rozradzania się mężczyzny, który płakał, dźwięki, wibracje - nośniki oddziaływań informacyjnych, młodego ...
 11. Księga Wyjścia 2,5

  przez w dniu 12-02-2018 o 10:03 (Instrukcja życia w systemie...)
  "I zeszła córka faraona, aby się kąpać w Nilu, a służące jej przechadzały się nad brzegiem Nilu. Gdy ujrzała koszyk w sitowiu, posłała swą służącą, aby go przyniosła" Czyli i zeszła, formą ruchu do przemieszczania się córka faraona, króla egipskiego,aby się kąpać, umyć swój rodzaj informacji albo ochłodzić się w rodzaju informacji w Nilu, umowna nazwa rodzaju informacji, a służące do wykonania poleceń jej, córki faraona przechadzały się, spacerowały nad brzegiem, umowna nazwa ziemi - rodzaj ...
  Tagi: ziemi
  Kategorie
  Bez kategorii
 12. Księga Wyjścia 2,1-4

  przez w dniu 12-02-2018 o 09:59 (Instrukcja życia w systemie...)
  „A pewien mąż z rodu Lewiego poszedł i pojął za żonę córkę, z rodu Lewiego” Czyli a pewien mąż, taki który niewątpliwie będzie ujawniony, w Księdze Wyjścia w 6 rozdziale, w wersetach 16, 18 i 20, z rodu Lewiego, syna Jakuba – Izraela i Lei, córki Labana, brata Rebeki, matki Jakuba i Ezawa, braci bliźniaków z jednego rodu Sema (Rdz 28,1-2) Poszedł do domu, rodziny Lewiego, i pojął sobie za żonę, córkę Lewiego z rodu Lewiego „A kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, ...
  Tagi: córka, kosz, mąż
  Kategorie
  Bez kategorii
 13. Księga Wyjścia 1,20-22

  przez w dniu 11-02-2018 o 08:58 (Instrukcja życia w systemie...)
  „A Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem, lud zaś rozmnażał się i potężniał” Czyli a Bóg Wszechmogący nagradzał, otrzymywały nagrodę te położne hebrajskie, które nie czyniły tak jak im kazał król egipski, dobrym powodzeniem, we wszystkim, co czyniły odnosiły sukces. Lud zaś, potomków synów Jakuba – Izraela rozmnażał się, poczęcia i urodzenia były nad miarę potomków danych od Boga Wszechmogącego, i potężniał, w potomstwo synów Jakuba – Izraela (Rdz 28,13-14) „A ...
  Tagi: dobrymi, sukces
  Kategorie
  Bez kategorii
 14. Księga Wyjścia 1,16-19

  przez w dniu 11-02-2018 o 08:51 (Instrukcja życia w systemie...)
  „Mówiąc: Gdy będziecie przy porodach niewiast hebrajskich, uważajcie, co się rodzi: Jeżeli rodzi się chłopiec, zabijcie go, a jeżeli dziewczynka, niech zostanie przy życiu” Czyli mówiąc, mowę słów: Gdy będziecie przy porodach, gdy rozpoczęte procesy poczęć, ukończą się porodem, niewiast z dwóch rodów Sema i Chama, hebrajskich od Hebera, ojca Joktana i Pelega, od którego wywodzi się Abraham, Izaak i Jakub – Izrael, z jednego rodu Sema (Rdz 20,11-12; 24,4; 28,1-2) Uważajcie, zwracajcie ...
  Kategorie
  Bez kategorii
 15. Księga Wyjścia 1,12-15

  przez w dniu 10-02-2018 o 08:40 (Instrukcja życia w systemie...)
  „Lecz im bardziej go gnębili, tym więcej się rozmnażał i rozrastał; i bano się synów izraelskich” Czyli lecz im bardziej go, potomków braci bliźniaków, Sema i Chama, z dwóch rodów gnębili, uprzykrzali im życie, tym więcej się rozmnażał, wielokrotne poczęcia i urodzenia i rozrastał, i powiększali się ilością potomków danych od Boga Wszechmogącego. I bano się, i obawiali się potomków synów Jakuba – Izraela, z dwóch rodów, Sema i Chama, potomków synów Sema i Chama, braci bliźniaków ...
Strona 1 z 32 1 2 3 11 ... OstatniOstatni