BytZbiorowy - Forum Ezoteryczne - Najnowsze wpisy - Blogi
Close

Najnowsze wpisy

 1. Myśl wiodąca do bloga, na prośbę użytkownika.

  przez w dniu 04-08-2018 o 17:48 (Instrukcja życia w systemie...)
  Bóg Wszechmogący stworzył system duchowo - informacyjnej całości, w której zjedzony owoc banana, bez nasienia, nie dla was, dla zwierząt (Rdz 1,29-30) Uczynił destrukcyjne falowe zakłócenia w oddziaływaniach informacyjnych, wszelkich rodzajów informacji ze wszechinformacją - informacja dla całości i o całości rodzajów informacji. Jezus Zbawiciel wzór człowieka dla człowieka, aby nie czynić myślami, słowami i uczynkami destrukcyjnych falowych zakłóceń w systemie. I nie ponieś wiecznej śmierci w ...

  Updated 04-08-2018 at 18:23 by zebulonow04

  Kategorie
  Bez kategorii
 2. Talenty - zdolności

  przez w dniu 25-07-2018 o 18:29 (Instrukcja życia w systemie...)
  W związku z tym, że osoba publiczna zwierzyła się, że nie rozumie Ewangelii Mateusza rozdziału 25, wersetów 14 -30. Czyli o talentach - zdolnościach "Będzie bowiem tak jak z człowiekiem, Jezusem Zbawicielem, który odjeżdżając, po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, przywołał swoje sługi, swoich uczniów i przekazał im swój majątek, swoją Ewangelię" "I dał jednemu pięć talentów - zdolności, dar łaski niczym nie zasłużony (Rz. 12,6-8) A drugiemu dwa talenty - zdolności, a trzeciemu jeden ...
 3. Upodobania i dążenia.

  przez w dniu 01-07-2018 o 19:41 (Instrukcja życia w systemie...)
  Opowiadanie zainspirowane jest Księgą Kaznodziei Salomona, wersetami które się kilka razy powtarzają (Kazn. 1,2; 12,8 etc..) "Marność nad marnościami, mówi Kaznodzieja, marność nad marnościami, wszystko marność" Powiedział Salomon król Izraela, który otrzymał od Boga Wszechmogącego mądrość - wiedzę, bogactwo, sławę i ustanowił go królem Izraela, z którego uczynił potęgę militarną (2Krn. 1,11-12) Miał również król Salomon 700 żon i 300 nałożnic (1Król. 11,3) To wszystko miał król Salomon, ...
 4. Ego i superego.

  przez w dniu 23-06-2018 o 13:20 (Instrukcja życia w systemie...)
  Źródłem dramatu ludzkości jest ich ego - ja, czyli brak świadomości, że dążenie do zaspokajania tylko swoich potrzeb bytowych, nie jest zbieżne ze współczesną psychologią, według której człowieka, który nie ma empatii, pasji i poczucia humoru, trudno nazwać człowiekiem, czyli psychologia zbieżna z Ewangelią Jezusa Zbawiciela o powszechnym Prawie Miłości i Biblią, że dążyć mamy do zaspokajania potrzeb bytowych najbardziej potrzebujących, czyli sieroty i wdowy (Pwt 24,17-21) Z którymi stanowimy jedną ...

  Updated 23-06-2018 at 13:33 by zebulonow04

  Kategorie
  Bez kategorii
 5. Księga Wyjścia 2,16

  przez w dniu 16-06-2018 o 15:13 (Instrukcja życia w systemie...)
  "A kapłan Midianitów miał siedem córek; przyszły one i czerpały wodę i napełniły koryto, aby napoić trzodę ojca swego" Czyli a kapłan, ustanowiony do pełnienia czynności kultu religijnego (Pw 32,17; Ps. 106,37; 2Król. 17,17; 3,27) Midianitów, plemię potomków synów Midiana, syna Abrahama z drugiej żony Ketury (Rdz 25,1) Miał siedem córek, jak sześć dni stwarzania uniwersum holograficznego przez Boga Wszechmogącego, i siódmy szabat - sobota dzień odpoczynku w trosce o zdrowie nasze (Rdz ...
 6. Wypełnianie woli

  przez w dniu 09-06-2018 o 13:19 (Instrukcja życia w systemie...)
  Jak przestać być medium szatana, zbuntowanej duchowej postaci (Iz. 14,14-15) Która przebywa w duchowym wymiarze, w którym holograficznie kodowana jest informacja, wszelkich wydarzeń, z fonią i wizją w trójwymiarowym barwnym obrazie, oraz myśli, słowa i uczynki ludzi. I gdy myśli, słowa i uczynki ludzi są gorsze od jego, wtedy bierze sobie ludzi za swoje medium, które nazwał wolną wolą, czyli wypełnianie swojej woli w ludziach. Bo rzekł: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni ...
  Kategorie
  Bez kategorii
 7. Księga Wyjścia 2,15

  przez w dniu 01-05-2018 o 10:09 (Instrukcja życia w systemie...)
  "A gdy faraon usłyszał o tym, chciał Mojżesza zabić. Lecz Mojżesz uciekł przed faraonem, udał się do ziemi Midianitów i usiadł przy studni" Czyli, a gdy faraon, wielki dom usłyszał, rodzajem informacji mowę słów o tym, że Mojżesz, wyciągnięty z wody zabił, z gorliwości pozbawił życia nadzorcę egipskiego, który bił jego rodaka, chciał, postanowił Mojżesza zabić, pozbawić życia za pozbawienie życia nadzorcy egipskiego, który bił jego rodaka. Lecz Mojżesz uciekł, opuścił Egipt przez faraona, ...
  Kategorie
  Bez kategorii
 8. Księga Wyjścia 2,14

  przez w dniu 14-04-2018 o 17:20 (Instrukcja życia w systemie...)
  "A ten odpowiedział: Któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami ?, czy zamierzasz mię zabić, tak jak zabiłeś Egipcjanina ? Mojżesz zląkł się i pomyślał: Zapewne sprawa ta wyszła na jaw" Czyli a ten, rodak niewolnik Egipski odpowiedział mową słów: Któż cię, Mojżesza ustanowił, kryteria wyboru dokonanego przez stworzonego człowieka, przełożonym, sprawujący władzę nad grupą ludzi i sędzią, ustanowiony do orzekania w sprawach spornych według człowieka kryterium wartości, nad nami, rodakami ...
  Tagi: grupa, wybory
  Kategorie
  Bez kategorii
 9. Księga Rodzaju 25,24-26

  przez w dniu 10-03-2018 o 14:14 (Instrukcja życia w systemie...)
  Korekta, brak tłumaczenia wersetów 24-26, Księgi Rodzaju 25

  "A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta" Czyli, a gdy nadszedł czas porodu, wyjścia z łona, okazało się, że w jej łonie, rodzaj informacji do poczęcia i rodzenia były bliźnięta, dwa rodzaje informacji chłopców, braci bliźniaków " I wyszedł pierwszy, rudy, cały jak płaszcz włochaty; i nazwano go Ezaw" Czyli, i wyszedł, urodził się pierwszy, pierworodny, rudy cały, proces ...
  Tagi: produkty
  Kategorie
  Bez kategorii
 10. Księga Wyjścia 2,12-13

  przez w dniu 03-03-2018 o 14:58 (Instrukcja życia w systemie...)
  „Rozejrzał się więc dookoła, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku” Czyli, rozejrzał się, popatrzył uważnie percepcją więc dookoła, na wszystkie strony, a widząc, po uważnej percepcji, że nie ma nikogo, ze wszystkich stron zabił Egipcjanina, zamieścił we wszechinformacji, nośnik informacji pozbawienia życia. Dokonany czyn, motywacją gorliwości o rodaka swego, za zadawanie bólu Hebrajczykowi, rodakowi swemu, konsekwencja pozbawienia życia Egipcjanina i ...
  Tagi: życie, ból, zabija
  Kategorie
  Bez kategorii
 11. Księga Wyjścia 2, 11

  przez w dniu 24-02-2018 o 17:11 (Instrukcja życia w systemie...)
  „I zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków” Czyli, i zdarzyło się w tym czasie, życia Mojżesza, gdy Mojżesz, imię według mowy słów córki faraona, mówiąc: Wyciągnęłam, ocaliłam go z wody już dorósł, samodzielna zdolność do zapewnienia sobie wyżywienia, rodzaju informacji mężczyzny, że wyszedł, z pałacu faraona do swoich braci, plemienia ...
  Tagi: praca
  Kategorie
  Bez kategorii
 12. Księga Wyjścia 2,9-10

  przez w dniu 17-02-2018 o 14:17 (Instrukcja życia w systemie...)
  "I rzekła do niej córka faraona: Zabierz to dziecko i wykarm mi je, a ja dam ci należytą zapłatę. Wzięła więc kobieta dziecko i wykarmiła je" Czyli, i rzekła: słowa, dźwięki, wibracje - nośniki mowy słów do niej, matki dziecka, córka faraona, poczęta przez faraona i żonę faraona: Zabierz, ode mnie i przenieś do siebie to dziecko, młody rodzaj informacji i wykarm mi je, dostarczaj pokarm dla niego, a ja, córka faraona dam ci, matce dziecka należytą, taka jaką powinna być za wykarmienie ...

  Updated 15-06-2018 at 09:06 by zebulonow04

  Tagi: mojżesz, wody
  Kategorie
  Bez kategorii
 13. Księga Wyjścia 2,8

  przez w dniu 14-02-2018 o 08:43 (Instrukcja życia w systemie...)
  "I rzekła do niej córka faraona: Idź ! Dziewczyna poszła i zawołała matkę dziecka" Czyli i rzekła: słowa, dźwięki, wibracje - nośniki mowy słów do niej, siostry jego, córka, rodzaj informacji poczęty przez faraona i żonę faraona. Idź !, ukształtowaną funkcjonalnie formą ruchu. Dziewczyna, młody rodzaj informacji - niezamężny poszła, formą ruchu i zawołała, głośne słowa, dźwięki, wibracje - nośniki mowy słów matkę, kobieta, która poczęła, urodziła i karmiła dziecka, młody rodzaj informacji ...
  Tagi: dziewczyna, matka
  Kategorie
  Bez kategorii
 14. Dania śmieszne ciekawostki

  Mieści się od nas dość niedaleko, można się do niej wybrać na wiele dróg - statkiem, samolotem, a nawet samochodem. Jednak nie jest tak zwyczajową destynacją turystyczną, jak inne państwa Starego Kontynentu - dla przykładu Chorwacja, czy Francja. Przede wszystkim z uwagi na ceny - Królestwo Danii jest ogólnie arcykosztownym państwem do wypoczynku gdy chodzi o ferie. Nie zmienia to faktu, że godzi się zaznać ciekawostki o nim.
  Umiarkowana ilość osób jest świadoma, że Dania ma niezliczoną ilość ...
  Kategorie
  Bez kategorii
 15. Księga Wyjścia 2,7

  przez w dniu 13-02-2018 o 08:51 (Instrukcja życia w systemie...)
  "Wtedy siostra jego rzekła do córki faraona: Czy mam pójść i zawołać ci kobietę, mamkę hebrajską, by ci karmiła to dziecko ? " Czyli wtedy siostra, rodzaj informacji poczęty z tego samego mężczyzny i z tej samej kobiety, jego, brata swego poczętego z tego samego mężczyzny i kobiety, rzekła: słowa, dźwięki, wibracje - nośniki mowy słów do córki faraona, rodzaj informacji poczęty przez faraona i żonę faraona: Czy mam pójść, funkcjonalnie ukształtowaną formą ruchu i zawołać, głośne słowa, ...
Strona 1 z 32 1 2 3 11 ... OstatniOstatni