BytZbiorowy - Forum Ezoteryczne - Najnowsze wpisy - Blogi
Close

Najnowsze wpisy

 1. Księga Wyjścia 2,14

  przez w dniu 14-04-2018 o 17:20 (Instrukcja życia w systemie...)
  "A ten odpowiedział: Któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami ?, czy zamierzasz mię zabić, tak jak zabiłeś Egipcjanina ? Mojżesz zląkł się i pomyślał: Zapewne sprawa ta wyszła na jaw" Czyli a ten, rodak niewolnik Egipski odpowiedział mową słów: Któż cię, Mojżesza ustanowił, kryteria wyboru dokonanego przez stworzonego człowieka, przełożonym, sprawujący władzę nad grupą ludzi i sędzią, ustanowiony do orzekania w sprawach spornych według człowieka kryterium wartości, nad nami, rodakami ...
  Tagi: grupa, wybory
  Kategorie
  Bez kategorii
 2. Księga Rodzaju 25,24-26

  przez w dniu 10-03-2018 o 14:14 (Instrukcja życia w systemie...)
  Korekta, brak tłumaczenia wersetów 24-26, Księgi Rodzaju 25

  "A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta" Czyli, a gdy nadszedł czas porodu, wyjścia z łona, okazało się, że w jej łonie, rodzaj informacji do poczęcia i rodzenia były bliźnięta, dwa rodzaje informacji chłopców, braci bliźniaków " I wyszedł pierwszy, rudy, cały jak płaszcz włochaty; i nazwano go Ezaw" Czyli, i wyszedł, urodził się pierwszy, pierworodny, rudy cały, proces ...
  Tagi: produkty
  Kategorie
  Bez kategorii
 3. Księga Wyjścia 2,12-13

  przez w dniu 03-03-2018 o 14:58 (Instrukcja życia w systemie...)
  „Rozejrzał się więc dookoła, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i zagrzebał go w piasku” Czyli, rozejrzał się, popatrzył uważnie percepcją więc dookoła, na wszystkie strony, a widząc, po uważnej percepcji, że nie ma nikogo, ze wszystkich stron zabił Egipcjanina, zamieścił we wszechinformacji, nośnik informacji pozbawienia życia. Dokonany czyn, motywacją gorliwości o rodaka swego, za zadawanie bólu Hebrajczykowi, rodakowi swemu, konsekwencja pozbawienia życia Egipcjanina i ...
  Tagi: życie, ból, zabija
  Kategorie
  Bez kategorii
 4. Księga Wyjścia 2, 11

  przez w dniu 24-02-2018 o 17:11 (Instrukcja życia w systemie...)
  „I zdarzyło się w tym czasie, gdy Mojżesz już dorósł, że wyszedł do swoich braci i przypatrywał się ich ciężkiej pracy. Zobaczył też pewnego Egipcjanina, który bił Hebrajczyka, jednego z jego rodaków” Czyli, i zdarzyło się w tym czasie, życia Mojżesza, gdy Mojżesz, imię według mowy słów córki faraona, mówiąc: Wyciągnęłam, ocaliłam go z wody już dorósł, samodzielna zdolność do zapewnienia sobie wyżywienia, rodzaju informacji mężczyzny, że wyszedł, z pałacu faraona do swoich braci, plemienia ...
  Tagi: praca
  Kategorie
  Bez kategorii
 5. Księga Wyjścia 2,9-10

  przez w dniu 17-02-2018 o 14:17 (Instrukcja życia w systemie...)
  "I rzekła do niej córka faraona: Zabierz to dziecko i wykarm mi je, a ja dam ci należytą zapłatę. Wzięła więc kobieta dziecko i wykarmiła je" Czyli, i rzekła: słowa, dźwięki, wibracje - nośniki mowy słów do niej, matki dziecka, córka faraona, poczęta przez faraona i żonę faraona: Zabierz, odemnie i przenieś do siebie to dziecko, młody rodzaj informacji i wykarm mi je, dostarczaj pokarm dla niego, a ja, córka faraona dam ci, matce dziecka należytą, taka jaką powinna być za wykarmienie ...
  Tagi: mojżesz, wody
  Kategorie
  Bez kategorii
 6. Księga Wyjścia 2,8

  przez w dniu 14-02-2018 o 08:43 (Instrukcja życia w systemie...)
  "I rzekła do niej córka faraona: Idź ! Dziewczyna poszła i zawołała matkę dziecka" Czyli i rzekła: słowa, dźwięki, wibracje - nośniki mowy słów do niej, siostry jego, córka, rodzaj informacji poczęty przez faraona i żonę faraona. Idź !, ukształtowaną funkcjonalnie formą ruchu. Dziewczyna, młody rodzaj informacji - niezamężny poszła, formą ruchu i zawołała, głośne słowa, dźwięki, wibracje - nośniki mowy słów matkę, kobieta, która poczęła, urodziła i karmiła dziecka, młody rodzaj informacji ...
  Tagi: dziewczyna, matka
  Kategorie
  Bez kategorii
 7. Dania śmieszne ciekawostki

  Mieści się od nas dość niedaleko, można się do niej wybrać na wiele dróg - statkiem, samolotem, a nawet samochodem. Jednak nie jest tak zwyczajową destynacją turystyczną, jak inne państwa Starego Kontynentu - dla przykładu Chorwacja, czy Francja. Przede wszystkim z uwagi na ceny - Królestwo Danii jest ogólnie arcykosztownym państwem do wypoczynku gdy chodzi o ferie. Nie zmienia to faktu, że godzi się zaznać ciekawostki o nim.
  Umiarkowana ilość osób jest świadoma, że Dania ma niezliczoną ilość ...
  Kategorie
  Bez kategorii
 8. Księga Wyjścia 2,7

  przez w dniu 13-02-2018 o 08:51 (Instrukcja życia w systemie...)
  "Wtedy siostra jego rzekła do córki faraona: Czy mam pójść i zawołać ci kobietę, mamkę hebrajską, by ci karmiła to dziecko ? " Czyli wtedy siostra, rodzaj informacji poczęty z tego samego mężczyzny i z tej samej kobiety, jego, brata swego poczętego z tego samego mężczyzny i kobiety, rzekła: słowa, dźwięki, wibracje - nośniki mowy słów do córki faraona, rodzaj informacji poczęty przez faraona i żonę faraona: Czy mam pójść, funkcjonalnie ukształtowaną formą ruchu i zawołać, głośne słowa, ...
 9. Księga Wyjścia 2,6

  przez w dniu 13-02-2018 o 08:48 (Instrukcja życia w systemie...)
  "Gdy go otworzyła, zobaczyła dziecko, a był to chłopiec, który płakał. I ulitowała się nad nim, mówiąc: Jest to jedno z dzieci hebrajskich" Czyli gdy go, kosz, produkt z rodzaju informacji otworzyła, wierzch kosza, zobaczyła rodzajem informacji do percepcji, dziecko, młody rodzaj informacji, a był to chłopiec, młody rodzaj informacji z ukształtowanym zewnętrznie rodzajem informacji do rozradzania się mężczyzny, który płakał, dźwięki, wibracje - nośniki oddziaływań informacyjnych, młodego ...
 10. Księga Wyjścia 2,5

  przez w dniu 12-02-2018 o 10:03 (Instrukcja życia w systemie...)
  "I zeszła córka faraona, aby się kąpać w Nilu, a służące jej przechadzały się nad brzegiem Nilu. Gdy ujrzała koszyk w sitowiu, posłała swą służącą, aby go przyniosła" Czyli i zeszła, formą ruchu do przemieszczania się córka faraona, króla egipskiego,aby się kąpać, umyć swój rodzaj informacji albo ochłodzić się w rodzaju informacji w Nilu, umowna nazwa rodzaju informacji, a służące do wykonania poleceń jej, córki faraona przechadzały się, spacerowały nad brzegiem, umowna nazwa ziemi - rodzaj ...
  Tagi: ziemi
  Kategorie
  Bez kategorii
 11. Księga Wyjścia 2,1-4

  przez w dniu 12-02-2018 o 09:59 (Instrukcja życia w systemie...)
  „A pewien mąż z rodu Lewiego poszedł i pojął za żonę córkę, z rodu Lewiego” Czyli a pewien mąż, taki który niewątpliwie będzie ujawniony, w Księdze Wyjścia w 6 rozdziale, w wersetach 16, 18 i 20, z rodu Lewiego, syna Jakuba – Izraela i Lei, córki Labana, brata Rebeki, matki Jakuba i Ezawa, braci bliźniaków z jednego rodu Sema (Rdz 28,1-2) Poszedł do domu, rodziny Lewiego, i pojął sobie za żonę, córkę Lewiego z rodu Lewiego „A kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, ...
  Tagi: córka, kosz, mąż
  Kategorie
  Bez kategorii
 12. Księga Wyjścia 1,20-22

  przez w dniu 11-02-2018 o 08:58 (Instrukcja życia w systemie...)
  „A Bóg nagradzał te położne dobrym powodzeniem, lud zaś rozmnażał się i potężniał” Czyli a Bóg Wszechmogący nagradzał, otrzymywały nagrodę te położne hebrajskie, które nie czyniły tak jak im kazał król egipski, dobrym powodzeniem, we wszystkim, co czyniły odnosiły sukces. Lud zaś, potomków synów Jakuba – Izraela rozmnażał się, poczęcia i urodzenia były nad miarę potomków danych od Boga Wszechmogącego, i potężniał, w potomstwo synów Jakuba – Izraela (Rdz 28,13-14) „A ...
  Tagi: dobrymi, sukces
  Kategorie
  Bez kategorii
 13. Księga Wyjścia 1,16-19

  przez w dniu 11-02-2018 o 08:51 (Instrukcja życia w systemie...)
  „Mówiąc: Gdy będziecie przy porodach niewiast hebrajskich, uważajcie, co się rodzi: Jeżeli rodzi się chłopiec, zabijcie go, a jeżeli dziewczynka, niech zostanie przy życiu” Czyli mówiąc, mowę słów: Gdy będziecie przy porodach, gdy rozpoczęte procesy poczęć, ukończą się porodem, niewiast z dwóch rodów Sema i Chama, hebrajskich od Hebera, ojca Joktana i Pelega, od którego wywodzi się Abraham, Izaak i Jakub – Izrael, z jednego rodu Sema (Rdz 20,11-12; 24,4; 28,1-2) Uważajcie, zwracajcie ...
  Kategorie
  Bez kategorii
 14. Księga Wyjścia 1,12-15

  przez w dniu 10-02-2018 o 08:40 (Instrukcja życia w systemie...)
  „Lecz im bardziej go gnębili, tym więcej się rozmnażał i rozrastał; i bano się synów izraelskich” Czyli lecz im bardziej go, potomków braci bliźniaków, Sema i Chama, z dwóch rodów gnębili, uprzykrzali im życie, tym więcej się rozmnażał, wielokrotne poczęcia i urodzenia i rozrastał, i powiększali się ilością potomków danych od Boga Wszechmogącego. I bano się, i obawiali się potomków synów Jakuba – Izraela, z dwóch rodów, Sema i Chama, potomków synów Sema i Chama, braci bliźniaków ...
 15. Księga Wyjścia 1,9-11

  przez w dniu 10-02-2018 o 08:36 (Instrukcja życia w systemie...)
  „Rzekł on do ludu swego: Oto lud izraelski stał się liczniejszy i potężniejszy od nas” Czyli rzekł: słowa, dźwięki, wibracje – nośniki mowy słów króla Egiptu do ludu swego, plemienia potomków synów Chawili, syna Kusza, przeklętego syna Chama z jednego rodu Chama, potomków syna Chama, brat bliźniak: Sema i Jafeta, synów Noego (Rdz 10,6-7; 5,32) Oto lud izraelski, potomków synów Jakuba – Izraela, z dwóch rodów, Sema i Chama, bracia bliźniacy Jafeta, synów Noego (Rdz 38,1-30; ...
  Kategorie
  Bez kategorii
Strona 1 z 32 1 2 3 11 ... OstatniOstatni