BytZbiorowy - Forum Ezoteryczne - Najnowsze wpisy - Blogi
Close

Najnowsze wpisy

 1. Księga Rodzaju 24,33-37

  "Następnie podano mu jedzenie, ale on rzekł: Nie będę jadł, dopóki nie przedłożę sprawy mojej. I odpowiedzieli: Mów" Czyli następnie podano słudze Abrahama posiłek, ale sługa Abrahama rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik mowy słów sługi Abrahama: Nie będę jadł posiłku, dopóki nie przedłożę sprawy mojej. I odpowiedziała rodzina Rebeki, by mówił sługa Abrahama "Na to on rzekł: Jestem sługą Abrahama" Czyli na odpowiedź mowy słów rodziny Rebeki, sługa Abrahama rzekł: słowo, dźwięk, ...
  Tagi: forma, jedzenie
  Kategorie
  Bez kategorii
 2. Księga Rodzaju 24,29-32

  "A Rebeka miała brata, imieniem Laban. I wybiegł Laban do owego męża na dwór, do źródła" Czyli, a Rebeka, dziewczyna z rodu Sema miała brata o umownym imieniu Laban, który wybiegł z domu - zamknięta przestrzeń na dwór - otwarta przestrzeń do sługi Abrahama, do źródła wody świadomości "A gdy ujrzał kolczyk i naramienniki na rękach siostry swej, która mówiła: Tak powiedział do mnie ten mąż, przyszedł do tego męża, gdy on stał przy wielbłądach u źródła" Czyli,a gdy Laban, brat Rebeki ...
  Tagi: domy, ludzi, wody
  Kategorie
  Bez kategorii
 3. Magia Jest Prosta Warsztaty

  przez w dniu 20-10-2017 o 10:43 (Deus Est Machina czyli Bóg jest na Prąd Radoslaw Rozek)

  Wykład - Trzy Ciała
  Magia Jest Prosta - Trzy Ciała - YouTube

  Wykład Rytuały
  Magia Jest Prosta - Rytuały - YouTube

  Wykład Kabała
  Magia Jest Prosta - Kabała - YouTube

  Magia Jest Prosta Zapowiedź Warsztatów
  Magia jest Prosta Warsztaty - Zapowiedź - YouTube

  Zapraszamy ...
  Kategorie
  Bez kategorii
 4. Podświadomość, czyli wewnętrzne dziecko

  przez w dniu 20-10-2017 o 10:31 (Deus Est Machina czyli Bóg jest na Prąd Radoslaw Rozek)


  Wewnętrzne dziecko to część każdego człowieka, i każdy kiedyś się z nim skonfrontuje. Ma swoje upodobania, poglądy i fochy. Jest duszą inaczej mówiąc- dlatego jest taka nieokiełznana. Tak jak duch myśli- tak dusza czuje, i tylko czuciem potrafi świat badać.


  Porozumienie się z nią jest bardzo korzystnym zabiegiem, gdyż ma stuprocentową władzę nad ciałem ...
  Kategorie
  Bez kategorii
 5. Księga Rodzaju 24,24-28

  "A ona mu odpowiedziała: Jestem córką Betuela, syna Milki, którego urodziła Nachorowi" Czyli a Rebeka, dziewczyna z rodu Sema odpowiedziała nieświadomemu słudze Abrahama: Jestem córką Betuela, syna Milki, córka Harana, brata Abrahama, którego urodziła Nachorowi, bratu Abrahama "Nadto rzekła mu: Jest u nas słomy i paszy dużo, jest także miejsce do przenocowania" Czyli gdy na mowę słów nieświadomego sługi Abrahama"Czy w domu ojca twojego jest miejsce dla nas do przenocowania ...

  Updated 20-10-2017 at 15:03 by zebulonow04

  Tagi: matka, odpowiedzi
  Kategorie
  Bez kategorii
 6. Księga Rodzaju 24,19-23

  "A gdy dała mu się napić, rzekła: Również dla wielbłądów twoich naczerpię wody, aż się napiją" Czyli, a gdy dziewczyna z rodu Sema dała się napić wody ze źródła świadomości, nieświadomemu słudze Abrahama rzekła: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik mowy słów Rebeki do nieświadomego sługi Abrahama: Również dla wielbłądów nieświadomego sługi Abrahama, Rebeka naczerpie wody ze źródła świadomości, aż napiją się do syta wody ze źródła świadomości "Śpiesznie wylała wodę z dzbana do koryta i ...
  Tagi: wody
  Kategorie
  Bez kategorii
 7. Sefer Jecira Analiza Radoslaw Rozek Deus Est Machina czyli Bog jest na Prad

  przez w dniu 20-10-2017 o 09:43 (Deus Est Machina czyli Bóg jest na Prąd Radoslaw Rozek)

  Tekst ten jest jednym z najstarszych, jeśli nie najstarszym wśród podań kabalistycznych znanych dzisiejszej kulturze. Jest także co ciekawe jednym z najkrótszych. Zawiera jednak tak ogromną ilość skondensowanej treści, że o każdym jednym wersie z Sefer Jecira można by napisać całą książkę. I wiele takich książek istnieje. Ja postaram się przedstawić treść S.J. w sposób zrozumiały w dzisiejszym języku
  ...
  Kategorie
  Bez kategorii
 8. Księga Rodzaju 24,15-18

  "Zanim zamilkł, pojawiła się z dzbanem na swym ramieniu Rebeka, która urodziła się Betuelowi, synowi Milki, żony Nachora, brata Abrahama" Czyli, a gdy jeszcze trwała mowa słów nieświadomego sługi Abrahama, pojawiła się z dzbanem na swym ramieniu Rebeka o umownie zwanym imieniu, do czerpania i noszenia wody, ze źródła świadomości, która urodziła się Betuelowi, synowi Milki, córce Harana, żony Nachora, brata Harana i Abrahama (Rdz.11,29) "A dziewczyna ta, bardzo piękna, była dziewicą, ...
  Tagi: dziewczyna
  Kategorie
  Bez kategorii
 9. Księga Rodzaju 24,12-14

  "I rzekł: Panie, Boże pana mojego Abrahama, poszczęść mi dziś i okaż łaskę panu mojemu Abrahamowi" Czyli i rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik mowy słów nieświadomego sługi Abrahama, że Wszechmogący Bóg wypełniał swoją wolę w Abrahamie. A pan nieświadomego sługi, Abraham jest wzorem wypełniania woli Wszechmogącego Boga, a szczęściem nieświadomego sługi Abrahama byłaby świadomość, że Wszechmogący Bóg wypełniał swoją wolę w Abrahamie, a pan nieświadomego sługi, Abraham jest wzorem wypełniania ...
  Kategorie
  Bez kategorii
 10. Księga Rodzaju 24,9-11

  "Wtedy położył sługa rękę swoją pod biodro Abrahama, pana swojego, i przysiągł na to" Czyli wtedy położył sługa rękę swoją pod biodro Abrahama pana swojego, i złożył przyrzeczenie na to, że nie weźmie żony dla Izaaka, syna Abrahama spośród córek Kanaanejczyków, wśród których Abraham mieszka. Przeklętych - nieświadomych, oddanych szatanowi, by być jego medium w negowaniu i w manipulowaniu rzeczywistych faktów i rzeczywistych słów Wszechmogącego Boga. Lecz pójdzie sługa Abrahama do Haranu ...
  Tagi: przedmioty
  Kategorie
  Bez kategorii
 11. Księga Rodzaju 24,5-8

  "A sługa mu odpowiedział: A jeśli nie zechce ta kobieta pójść ze mną do tego kraju," Czyli a sługa odpowiedział Abrahamowi: A jeśli nie zechce ta kobieta z rodu Sema pójść ze mną do kraju Kanaanejczyków, wśród których mieszkasz "czy wtedy mam zaprowadzić syna twego do ziemi, z której wyszedłeś ? " Czyli, czy wtedy sługa Abrahama ma zaprowadzić Izaaka syna Abrahama do ziemi, w której mają swoje wierzenia i swoje nauki, które nie są według wskazań Wszechmogącego Boga, do ziemi ...
  Tagi: kobieta, ziemi
  Kategorie
  Bez kategorii
 12. Księga Rodzaju 24,1-4

  "A Abraham zestarzał się i posunął się w latach; Pan zaś błogosławił Abrahamowi we wszystkim" Czyli a Abraham stał się staruszkiem i przybyło mu wiele lat; Wszechmogący Bóg natomiast wypełniał swoją wolę we wszystkim, co czynił Abraham "I rzekł Abraham do sługi swego, najstarszego w domu swoim, który zarządzał całym mieniem jego:" Czyli i rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji Abrahama do sługi swego, najstarszego stażem w domu Abrahama, który był administratorem ...
  Kategorie
  Bez kategorii
 13. Księga Rodzaju 23,17-20

  "Tak więc pole Efrona, które jest w Machpela naprzeciw Mamre, pole wraz z jaskinią, która się tam znajduje," Czyli tak więc pole Efrona Chetyty, które jest w obszarze pola Machpela naprzeciw dąbrowy Mamre, pole wraz z jaskinią, która się znajduje na końcu pola "i wszystkie drzewa na polu, na całym jego obszarze wokoło, przeszły," Czyli pole wraz z jaskinią, która się znajduje na końcu pola i wszystkie drzewa owocowe rosnące na polu i rosnące na całym obszarze pola wokoło pola, ...
  Kategorie
  Bez kategorii
 14. Księga Rodzaju 23,13-16

  "i rzekł do Efrona wobec ludu tego kraju tak: Raczej ty zechciej mnie wysłuchać !" Czyli i rzekł: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik mowy słów Abrahama do Efrona wobec jego współplemieńców osiedlonych w Hebronie tak: Raczej ty zechciej wysłuchać mojej mowy słów "Daję ci pieniądze za pole; przyjmij je ode mnie, a wtedy pochowam tam moją zmarłą" Czyli Abraham daje Efronowi Chetycie walutę płatniczą za pole, którą Efron ma przyjąć od Abrahama. By pole Efrona, na końcu którego jest ...
  Tagi: monet, system
  Kategorie
  Bez kategorii
 15. Księga Rodzaju 23,9-12

  "aby mi odstąpił jaskinię Machpela, którą ma na końcu pola swego" Czyli aby Abrahamowi, Efron odstąpił jaskinię Machpela, która poprzednio należała do Machpela, a którą ma Efron na końcu pola swego "Niech odstąpi mi ją za pełną cenę, abym miał własny grób wśród was" Czyli niech sprzeda Efron Abrahamowi jaskinię Machpela za pełną cenę jej wartości, aby Abraham miał swój własny grób, pośród plemienia Chetytów, przeklętych nieświadomych potomków Kanaana, syna Chama (Rdz.9,25) "Efron ...
Strona 1 z 14 1 2 3 11 ... OstatniOstatni